قاب--متخصصین

اخذ شماره نظام‌پزشکی انگلستان

گروه متخصصین

برای ورود به فهرست متخصصین واجد شرایط در انگلستان، متقاضی باید علاوه بر مدرک تخصصی از آموزش و تجربه کافی مرتبط نیز برخوردار باشد. سطح آموزش و میزان تجربه از عوامل تعیین کننده می‌باشد.
طبق قانون از اول ژانویه 1997 ، متخصصین در رشته‌های مختلف برای کار در بیمارستانهای انگلستان (و دیگر مراکز پزشکی) بعنوان متخصص باید حتماً در این فهرست باشند. بدین معنی که فقط داشتن مدرک تخصصی، آموزش و تجربه کافی نبوده و باید طی مراحل تعیین شده توسط GMC و کالج‌‌های سلطنتی انگلستان در رشته‌های مختلف تخصصی واجد شرایط باشند.
نکته بسیار مهم اینکه بسیاری از متخصصین که در کشورهای غیر اروپایی فارغ‌التحصیل شده‌اند با توجه به تجربه کافی و Portfolio بسیار عالی توانسته‌اند مراحل ارزیابی GMC را با موفقیت پشت سر گذاشته و بلافاصله مشغول به کار شوند. توجه به این نکته مهم است که مراحل ثبت در GMC بعنوان متخصص، ارتباطی با استخدام افراد ندارد.

مسیر مناسب برای متخصصین برای ثبت در GMC و کالج سلطنتی انگلستان

ارزیابی بر اساس دانش تخصصی، مهارت و تجربه کاری

برای تقاضای ورود به فهرست متخصصین انگلستان از طریق CESR متقاضی باید تمامی مدارک و تنظیم Portfolio از کارهای کلیدی و اساسی این مرحله بوده و قبل از ارسال مدارک به GMC باید با دقت بسیار بررسی شود. این مرحله حداقل 6 ماه طول می‌کشد.
به زبان ساده اینکه GMC مدارک را تحویل، بررسی و تنظیم کرده و این حداقل 6 ماه طول می‌کشد در صورتیکه در مرحله ارزیابی GMC مشکلی پیش نیاید این مدارک به کالج سلطنتی انگلستان در رشته تخصصی مورد نیاز فرستاده شود و این مرحله نیز حداقل 3 ماه به طولمی‌انجامد.

در صورتیکه پس از ارزیابی، پرونده با موفقیت روبرو شود، GMC شماره نظام‌پزشکی را برای متخصص صادر کرده و در صورت رد شدن پیشنهاد آموزش یا مهارت‌یابی در انگلستان را صادر می‌کند و پس از آن متخصص می‌تواند شماره نظام‌پزشکی را دریافت کند.

معادل‌سازی مدارک، تنظیم، مدیریت پرونده، بازکردن پرونده با GMC، مدیریت تنظیم و تهیه logbook، cumulative data sheets، portfolio حرفه‌ای و ارسال آن برای GMC برای ارزیابی به عهده ما می‌باشد.