دانشجویان

خدمات دانشجویی

  • مشاوره رایگان
  • اخذ پذیرش معتبر از مدارس بین‌المللی، کالج و دانشگاه‌های معتبر از سراسر انگلستان
  • هماهنگی با سفارت یا کنسولگری انگلستان و تنظیم پرونده انشجویی برای ارائه به سفارت
  • خدمات تهیه مسکن مناسب دانشجویی
  • انتقال پول جهت پرداخت شهریه و مسکن با بهترین نرخ در کمتر از 24 ساعت
  • افتتاح حساب بانکی برای دانشجویان در انگلستان
  • تمدید ویزای دانشجویی
  • تبدیل ویزای دانشجویی به ویزای اقامت در صورت واجد شرایط بودن